عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

همه جــــا هستي

در نوشـــــــــــــــته هايم

در خيــــــــــــــــــــــــــــــــالم

در دنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايم

تنها جايي که بايد باشي و ندارمت ، کـــــــنارم است

 

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

مــــرد روياهام گـوشـِتُ بـيـار :

بگـــذار هــــرچه ميخواهـــد بشود

هر اتفاقــــي كه ميخــــواهد ، بيفـــتد

اصلا دنيـــا بهم بريــــزد !

تا وقتــــي كه دستان گرمــــت را در دســـت دارم

و هـــرم نفـــس هـــايت به گونــــه ام ميخــــورد

خوشبخــــت تريـــن زن روي زمينـــــم

 

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

پرسه زدن در خيالت!

زيباترين نياز من است…!

هوايم باش..

تا نفسم نگيرد…!

 

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

مهم نيست که تـــو با من چه ميکني

بيا ببين “براي تو” من با خـــــودم چه ميکنم

 

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

کاش مي شــــد ” فقــ ــط ” ، تو را داشته باشــــم

خدا هـــــي بپرسد : خوب ، ديگر چه ؟؟!

من بگويــــــــــم : هيچ ،

هـــــمين کافيــــــست

 

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

تکيـہ گـآهَم بآش !

ميخـوآهَم سَنگـيني نِگـآه ايـن مَردمِ حَسـود شَهـر رـآ

تـو هـَم حـِس کنـي

ايـن مَردم نميتَـوآننـَد ببيننَـد

دست هآيِمـآن تـآ اين اَنـدآزه بِہم مي آينـد

 

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

چه کار به حرف مردم دارم…

زندگي من همين است

شب که مي شود عاشقانه اي مي نويسم…

خيره مي شوم به عکست و با خودم فکر ميکنم:

مگر مي شود

تو را دوست نداشت!!!!؟؟

 

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

کاش صــداے بعضـــے آدمــا رو ميــشد بوســـيد…!

مخصـوصــــــا وقتــيکــــہ

اسمــتــــــــ رو صــدا ميـــزنــنـــد

تا ابد عاشقتم همسرم

 

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه جدید

 

آسمان را مرخص ميکنم,

ديگر به هوا هم نيازي ندارم ,

تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور

پهن کرده اي روي همه لحظه هايم ,

بعدازتو هيچ دلي دلم را نمي لرزاند ..

دلت قرص