عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بلیط هواپیما

بلیط هواپیما

طنز جالب درباره ی تنها عیب ازدواج با دخترها

طنز جالب درباره ی تنها عیب ازدواج با دخترها

جوانی می خواست زن بگیرد به پیرزنی سفارش کرد تا برای او دختری پیدا کند. پیرزن به جستجو پرداخت، دختری را پیدا کرد و به جوان معرفی کرد و گفت این دختر از هر جهت سعادت شما را در زندگی فراهم خواهد کرد.جوان گفت : شنیده ام قد او کوتاه است!پیرزن گفت :

 

اتفاقا این صفت بسیار خوبی است، زیرا لباس های خانم ارزان تر تمام می شود!جوان گفت : شنیده ام زبانش هم لکنت دارد!پیرزن گفت : این هم دیگر نعمتی است زیرا می دانید که عیب بزرگ زن ها پر حرفی است اما این دختر چون لکنت زبان دارد پر حرفی نمی کند

 

طنز جالب درباره ی تنها عیب ازدواج با دخترها

 

و سرت را به درد نمی آورد!جوان گفت : خانم همسایه گفته است که چشمش هم معیوب است!پیرزن گفت : درست است ، این هم یکی از خوشبختی هاست که کسی مزاحم آسایش شما نمی شود و به او طمع نمی برد.جوان گفت : شنیده ام پایش هم می لنگد و این عیب بزرگی است!پیرزن گفت : شما تجربه ندارید، نمی دانید که این صفت ،

 

باعث می شود که خانمتان کمتر از خانه بیرون برود و علاوه بر سالم ماندن، هر روز هم از خیابان گردی ، خرج برایت نمی تراشد!جوان گفت : این همه به کنار، ولی شنیده ام که عقل درستی هم ندارد!پیرزن گفت : ای وای، شما مرد ها چقدر بهانه گیر هستید، پس یعنی می خواستی عروس به این نازنینی، این یک عیب کوچک را هم نداشته باشد !!!