عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عاشقانه ترین شعرها برای دلبری از یار

مجموعه : مطالب عاشقانه
عاشقانه ترین شعرها برای دلبری از یار

عاشقانه ترین شعرها برای دلبری از یار

 

هيچ زني را به جهنم نمي برند ..
زيبايي..
عشق..
زندگي ..
که جايش در جهنم نيست ..
پشت پلک هر زني بهشتي نامريي مخفي شده براي مردي نامعلوم..
زنان با يک چشم به هم زدنشان ..
جهنم را به هرج و مرج ميکشانند ..
فرشته هاي عذاب..
مذاب هاي اهن ..
سرب هاي داغ ..
درياچه ي شراب ميشوند …
..بهشت خدا تعطيل خواهد شد …
حوريان ..
باغ هاي انگور ..
روي دستش باد خواهد کرد ..
نه ..
خدا هيچ زني را به جهنم نميفرستد…

 

عاشقانه ترین شعرها برای دلبری از یار

 

چشم تو حــادثہ‌اے
روشن وبـے ت;رار است

 من تو را نمي سرايم !..
تو …
خودت در واژه ها مي نشيني ..!
خودت قلم را وسوسه مي کني !!
و شعر را بيدار مي کني !!

 

عاشقانه ترین شعرها برای دلبری از یار

 

دلم برايت تنگ ميشود گاهي
برا نفس هاي آرامت و خوابهاي عميقت
که ميان خواب
مرا تنگ به بغل ميگيري!
تنگ به آغوشت ميکشي
دلتنگ ميشوم براي حس نا خود آگاهت ميان خواب
که مرا آنچنان به آغوش کشيدي
که انگار من تکه اي از تو ام
و چه امن

 

عاشقانه ترین شعرها برای دلبری از یار

 

?مے دانے چيست ؟
اصلا من قهرم
هيچ هم خيال نکن آشتے ام مے آيد
به اين زودے ها
اصلا هم خيال نکن
دلم تنگ مے شود
فکرِ باطل است اگر فکر کنے
با يک عزيزم
جانم خواهے شنيد
نه نه نه!
اسمم را هم که بگويے
لبخندم نمے آيد
گولِ چشمهايت را هم نمے خوردم ديگر . .
من قهرم
قهر قهر قهر
چه گفتے ؟ نشنيدم !
بلندتر بگو . .
دلت برايم تنگ شده ؟
راست مے گويے ؟ من هم !
من هم خيلے دلم برايت تنگ شده
اے واے ! باز هم که قهرم يادم رفت.

 

عاشقانه ترین شعرها برای دلبری از یار

 

امان از دوست داشتن
امان از خواستن
که راهے پيدا مے کند
باز هم تو را
از حرفت باز دارد

 

عاشقانه ترین شعرها برای دلبری از یار

 

براي من
دوست داشتن
آخرين دليل دانايي است
اما هوا هميشه آفتابي نيست
عشق هميشه علامت رستگاري نيست

… و من گاهي اوقات مجبورم
به آرامش عميق سنگ حسادت کنم
چقدر خيالش آسوده است
چقدر تحمل سکوتش طولاني ست
چقدر …

 

عاشقانه ترین شعرها برای دلبری از یار

 

دلم مے خواهد
اينبار تمام
دوستت دارم هايم را
در شاخه گلے جمع کنم
و به تو هديه بدهم
تو به جاے چيدن گلبرگهايش
با گفتن دوستم دارد دوستم ندارد

 

عاشقانه ترین شعرها برای دلبری از یار

شوق من چندين برابر ميشود با ديدنت
واے من ديوانه ام ديوانه ے خنديدنت

تو گلے گل،گل به معنايے پر از احساس ناب
مے شوم ديوانه تر هر لحظه از بوييدنت

يا که نه تو سيب سرخے بر فراز ي? درخت
دست من دور است حتے از خيال چيدنت

آه اصلا بيخيالش،با خيالت هم خوشم
سايه اے کافيست عشقم از همه تابيدنت

دلخوشے يعنے همين که هستے و ميبينمت
دلخوشے يعنے که گاهے دزدکے پاييدنت

من کوير خشکم و تو ابرے از بغض منے
بشکن اين بغضے که دارم با کمے باريدنت

هرچقدر از تو بگويم…باز هم لختے بخند
آه من ديوانه ام ديوانه ے خنديدنت

 

عاشقانه ترین شعرها برای دلبری از یار

 

♥ مي‌خواهم تو با همه خستگي‌هايت يك لحظه به من تكيه كنے …
آتش باشے
براے تو هيزم مي‌شوم
دريا بروے
پــارو
تو هميشه درست پنداشته‌اے
دل من
شبيه تكه سنگے است
كه مي‌خواهم
تو با همه خستگي‌هايت
يك لحظه
به من تكيه كنے  ♥♥♥

 

عاشقانه ترین شعرها برای دلبری از یار

 

عـزيــز دل مـن آنقـــدر مقـابلـت مے ايستم
تا لحـــظه اے نگاهــت در نگاهـم گــــره بخـــورد…
و مــن براے ثانيــه اے
عکسـم را در قــــاب چشــمانـت ببينــم
آنگاه براے يک عمــر
دلــم خـــوش مے شـــود کــه دوستـــم دارے
چــرا که عکــسم را در چشـمانــت قــاب کـــرده اے
يـک لحظـــه نگاهـــم کـــن عـشــــق مــن…♥

 

عاشقانه ترین شعرها برای دلبری از یار

 

وقتے مرا ميبوسے
مواظب باش عشق از دهانت چکـہ نکند
آدم هاے اين شهر محتاج عاشقانـہ هاے تو هستن …

 

عاشقانه ترین شعرها برای دلبری از یار

 

مـرا بـبـر بـہ شـمـالــے تـريـن نـقـطــہ ے آغـوشــت

بـہ دنـبـال ســتـاره اي

کـہ در چـشـمـانــت مـيـدرخــشـد

مـرا بـبـر بـہ ســرزمـيـنـے کـہ

دسـتـانــت دروازه ے ورود مــن اســت . . .

يـخ کـرده شـانـہ هـايـم در سـردے ايـن تـنـهـايـے

مـرا در آغـوش بـگـيـر

 

مطالب مرتبط:

 

عاشقانه ترین شعرهای رمانتیک

 

زیباترین شعرهای عاشقانه برای دلبری

 

بهترین شعرهای عاشقانه و دلنوشته های احساسی

 

 جدیدترین شعر عاشقانه و زیبا