اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت است (عکس)

عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت است (عکس)

عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت است (عکس)

 

دیدن این عکسهای طبیعی و جالب را به شما توصیه میکنم گروه ایران ناز …کم نیستند سوژه هایی که به دلیل وقایع کاملا اتفاقی در طبیعت تبدیل به موردی ترسناک شده اند ، از گل هایی که بعد از پژمردگی شبیه جمجمه یک اسکلت می شوند تا عروسکی که تبدیل به آشیانه دسته ای از پرندگان شده است. در این بخش از سرگرمی نمناک چند مورد از عجایب دیدنی و البته ترسناک که توسط کاربران فضای مجازی در گوشه کنار دنیا جمع آوری شده است خواهیم پرداخت.

 

عجایب طبیعت خرچنگی با صدف عروسکی

 

عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت است (عکس)

 

خرچنگی که از سرجدا شده عروسک پلاستیکی به عنوان صدف خود استفاده کرده است.

 

تصویری بدون شرح ار عجایب طبیعت

 

عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت است (عکس)

 

عروسک جنگلی کندوی زنبورها از عجایب طبیعت وحشی

 

عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت است (عکس)

 

زنبورها از یک عروسک گیرافتاده میان شاخه های درخت به عنوان کندو استفاده کرده اند

 

عجایب طبیعت حاصل مخلوط 2 مجمسه

 

عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت است (عکس)

 

ترکیب دومجسمه ی چوبی و گلی بعد از سالها که بدون حرکت کنار هم بوده اند، صاحب این خانه چند دهه منزلش را ترک کرده بود و بعد زا بازگشت به خانه اش متوجه مخلوط شدن 2 مجمسه شد.

 

عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت است (عکس)

 

موجود مادر که تا کامل نشدن آبشش فرزندش او را در خود نگهداری می کند.

 

تصویری از انگل ترسناک

 

عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت است (عکس)

 

شاید عجیب ترین این مجموعه همین تصویر باشد که نشان می دهد نوعی انگل وارد بدن ماهی شده است و به مرور او را خورده و جایگزینش می شود.

 

عجایب طبیعت گل های ترسناکی شبیه جمجمه

 

عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت است (عکس)

 

گل هایی پژمرده که از دور شبیه اسکلت هستند.

 

عجایب طبیعت و تصویر جالب از قارچ انگشت شیطانی

 

عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت است (عکس)

 

قارچ انگشتان شیطانی که در نوع خود یکی زا کشف های جنجالی بود.

 

عجابت بسیار طبیعی که باورشان سخت است (عکس)