اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عجیب ترین مرد هندی که ادعای خدایی دارد (عکس)

عجیب ترین مرد هندی که ادعای خدایی دارد (عکس)

عجیب ترین مرد هندی که ادعای خدایی دارد (عکس)

 

به گزارش ایران ناز این پیرمرد هندی که در تام عمرش موهای خود را کوتاه نکرده است با ادعایی عجیب مدعی خداییست . این پیرمرد مو بلند در هند ادعای خدایی دارد.

 

مردی سالخورده و لرزان در هند که در طول زندگی خود هرگز موهایش را کوتاه نکرده ادعای خدایی دارد!به گزارش  ایران ناز، یک پیرمرد 95 ساله در جنوب هند به دلیل داشتن موهای بسیار بلند به عنوان خدا شناخته می شود!

 

عجیب ترین مرد هندی که ادعای خدایی دارد (عکس)

 

داداپالیا اهل منطقه Molakalmuru در جنوب هند است که در تمام عمر خود موهایش را کوتاه نکرده است.ترس پیرمرد هندی از کوتاهی مو او که موهایی به طول 7ونیم متر دارد معتقد است که اگر موهایش را کوتاه کند مقام خدایی خود را از دست می دهد.

 

عجیب ترین مرد هندی که ادعای خدایی دارد (عکس)

 

اهالی روستا نیز او را مقدس می دانند و هر روز برای دریافت نعمت به وی مراجعه می کنند.

 

عجیب ترین مرد هندی که ادعای خدایی دارد (عکس)

 

موهای سنگین و درهم تنیده این پیرمرد به نحوی است که او برای باز و گره زدن موهایش به کمک دیگران نیاز دارد.

 

عجیب ترین مرد هندی که ادعای خدایی دارد (عکس)

 

عجیب ترین مرد هندی که ادعای خدایی دارد (عکس)