عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سار ها

 

تحقیقات جدید دانشمندان نشان میدهد حرکت پیچیده سارها چیزی جز دنباله ای از حرکات ساده نیست. به گزارش سایت سرگرمی ایران ناز محققان با ساختن مدل ریاضی آن و شبیه سازی حرکت به این نتیجه رسیدند که هر پرنده در واقع سعی میکند پشت سر پرنده ی دیگر حرکت میکند و مواظب است که با پرندگان کناری بر خورد نکند و  فضای خالی بین دو پرنده را پرکند. همین قانون ساده باعث ایجاد این هماهنگی جادویی میشود.

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

این حرکت شگفت انگیز پرندگان که سالهاست دانشمندان رو به فکر فرو برده و هنوز علت اصلی اینگونه پرواز کردن را کشف نکرده اند. هر پرنده تنها دو چشم برای یافتن غذا و آگاهی از بروز خطر دارد اما با پیوستن به یک دسته از پرنده ها هر پرنده ای می تواند او را به سمت غذایی راهنمایی یا از وجود خطری آگاه کند. در مسیر کوچ نیز حرکت دسته جمعی به نفع پرنده هاست زیرا که بدین طریق پرنده ها می توانند اطلاعات خود را از جهت یابی و تعیین مسیر به هم منتقل کنند.

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

مثلا سارها در طول روز متفرق می شوند و جدا جدا دنبال غذا می گردند به این ترتیب آنهایی که به منبع غذایی پر و پیمانی دست پیدا کرده باشند، روز بعد دسته سارها را با خود به آنجا خواهند برد. هر پرنده باید این سه قانون را رعایت کند. سارهای باید مراقب باشد که با بغل دستی خود برخورد نکند، مسیر کلی دسته را در نظر داشته باشد و همراستا با موقعیت بغل دستی ها پرواز کند.

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

مطالعات جدید دانشمندان نشان داده است که هر پرنده در هنگام حرکت دسته جمعی، می تواند حرکات هفت پرنده دیگر در اطراف خود را تحت نظر داشته باشد. حال اگر برای هر پرنده از میان دسته انبوهی از پرندگان، چنین وضعیتی را در نظر بگیرید، می توانید تصور کنید که چه شبکه پیچیده ای از نظارت در میان پرندگان یک دسته برقرار خواهد بود.

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

تغییر مسیر هماهنگ دسته پرندگان چگونه رخ می دهد؟
تغییر مسیر دسته پرنده ها، از پرنده هایی که در حاشیه دسته پرواز می کنند آغاز می شود و به مرکز دسته انتشار پیدا می کند. این حرکت منظم شبیه موجی، انتشار می یابد که شبیه به حرکت موج مانند تماشاچیان فوتبال در ورزشگاهها است. تحقیقات نشان داده است که تغییر مسیر دسته را لزوما سر دسته رقم نمی زند، بلکه هر پرنده ای در حاشیه دسته می تواند آغازگر حرکت موجی دسته باشد.

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

الگوریتم پرواز
در حرکت دسته جمعی پرندگان، هیچ گونه مرکزی برای رهبری پرواز وجود ندارد. بلکه هر پرنده به طور مستقل تصمیم می گیرد. به عبارت دیگر هر پرنده برای خودش پرواز می کند. این حرکت عجیب آنها از معادلات و الگوریتمهای بسیار پیچیده ریاضی پیروی می کند. این حرکات شگفت انگیز در عکس های دیدنی و بسیار زیبا به تصویر کشیده شده است.

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سارها

 

عکس هایی دیدنی از رقص دسته جمعی سار ها