اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس هایی از ساخت گل های باورنکردنی با کاغذ

عکس هایی از ساخت گل های باورنکردنی با کاغذ

به گزارش ایران ناز  این گل ها از گل های معمولی که همه جا می بینید کمی بزرگتر هستند. هنرمند سانفرانسیسکویی «Tiffanie Turner» علاقه همیشگی اش به چیزهای گل دار را با سابقه اش در ساخت و ساز معماری ترکیب کرده تا این گل های

 

عکس هایی از ساخت گل های باورنکردنی با کاغذ

 

کاغذی که باور نمی کنید واقعی نباشند را بسازد. ساخت هریک از این گل ها ممکن است تا 200 ساعت زمان ببرد و عرض بعضی از آنها به 5 فوت هم می رسد و از هزاران گلبرگ کاغذی که با زحمت ساخته، تاشده و چین خورده اند تشکیل شده است.

 

عکس هایی از ساخت گل های باورنکردنی با کاغذ

عکس هایی از ساخت گل های باورنکردنی با کاغذ

عکس هایی از ساخت گل های باورنکردنی با کاغذ

عکس هایی از ساخت گل های باورنکردنی با کاغذ

عکس هایی از ساخت گل های باورنکردنی با کاغذ

عکس هایی از ساخت گل های باورنکردنی با کاغذ

عکس هایی از ساخت گل های باورنکردنی با کاغذ

عکس هایی از ساخت گل های باورنکردنی با کاغذ

عکس هایی از ساخت گل های باورنکردنی با کاغذ