اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عکس هایی از شگفت انگیزترین رستوران در یک زیر دریایی

عکس هایی از شگفت انگیزترین رستوران در یک زیر دریایی

عکس هایی از شگفت انگیزترین رستوران در یک زیر دریایی

 

آیا تا بحال به این فک کرده اید که ناهار خود را در زیر دریا میل کنید؟ به گزارش ایران ناز ستورانی در عمق پنج متری اقیانوس هند ساخته شده است که نخستین رستوران شیشه ای زیردریایی جهان به شمار می آید.این رستوران در هتل کنراد مالدیو و 5 متر زیر آب های اقیانوس هند قرار دارد.علی رغم واقع شدن در اعماق دریا، این رستوران به هیچ نوع وسیله الکتریکی برای ایجاد روشنایی نیاز ندارد،

 

عکس هایی از شگفت انگیزترین رستوران در یک زیر دریایی

 

عکس هایی از شگفت انگیزترین رستوران در یک زیر دریایی

 

عکس هایی از شگفت انگیزترین رستوران در یک زیر دریایی

 

عکس هایی از شگفت انگیزترین رستوران در یک زیر دریایی

 

چرا که نوری از میان شیشه ها به دورن این رستوران می تابد، کاملا آن را گرم و روشن کرده است.در این رستوران، درحالی که پشت میز غذا نشسته اید، می توانید انواع ما هی های کوچک و بزرگ و حتی کوسه ها را نیز از فاصله بسیار نزدیک مشاهده کرد.

 

عکس هایی از شگفت انگیزترین رستوران در یک زیر دریایی

 

عکس هایی از شگفت انگیزترین رستوران در یک زیر دریایی

 

عکس هایی از شگفت انگیزترین رستوران در یک زیر دریایی

 

عکس هایی از شگفت انگیزترین رستوران در یک زیر دریایی