اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عکس هایی از پسر اسکیت باز حرفه ای اما بدون پا

عکس هایی از پسر اسکیت باز حرفه ای اما بدون پا

عکس هایی از پسر اسکیت باز حرفه ای اما بدون پا

 

به گزارش ایران ناز مردی که با یک ناهنجاری مادرزادی متولد شد و هر دو پایش را در از دست داده بود بسیار با اراده می باشد او توانسته است به معلولیت خود غلبه کرد و یک اسکیت باز حرفه ای شود چون دوست نداشت در یک جا مانده و فعالیتی نداشته باشد.دوران نوجوانی دوران سختی است به خصوص برای وینسیوس ساردی که بدون پا متولد شد. اما شش سال پیش این جوان برزیلی 21 ساله راهی برای پذیرش معلولیت خود یافت.

 

او همیشه عاشق اسکیت بورد بود و فیلم ها، عکس ها و مجلات آن را می دید. روزی در تلویزیون کسی را دید که مثل او بدون پا اسکیت می کند و این زندگی ساردی را تغییر داد. چرا که اگر او می توانست پس چرا ساردی نتواند؟ساردی با یک ناهنجاری مادرزادی متولد شد، به این شکل که قسمت پایین پاهای او هرگز به طور کامل رشد نکرد. بااین حال او بااستفاده از پاهای پروتزی هرچند به سختی، اما راه می رود.

 

اما این چیزی نیست که بر زندگی او تاثیر منفی بگذارد. او همیشه در مورد پروتزهایش خجالت می کشید. مانع بزرگی که در زندگیش داشت این بود که پروتزی بودن پاهایش آشکار شود و نمی توانست این موضوع را بپذیرد. اما اسکیت بورد زندگی او را تغییر داد.او با پروتزهای ساده اش که برای ورزش طراحی نشده بودند اسکیت بورد را آغاز کرد که منجر به شکستن یکی از آن ها شد. او که پولی برای خرید دوباره نداشت تصمیم گرفت بدون آن ها ادامه دهد. ساردی به همه نشان دادن که خواستن توانستن است.

 

او در مسابقات جهانی عملکرد فوق العاده ای داشته و نشان داده که ما محدودیت نداریم. وقتی چیزی را بخواهید و زندگی خود را صرف آن کنید، آن را به دست می آورید. او آرزوی تبدیل شدن به یک اسکیت باز حرفه ای را دارد و هرروز برای آن تمرین می کند. ساردی بزرگترین دستاورد خود را از بین رفتن خجالتش می داند و اینکه می تواند خودش را همانی که هست به دنیا نشان دهد. دنیا بزرگتر از محدودیت هایی است که در جسمتان دارید.خیلی بهتر میتوان دست به کارهای مورد علاقه مان بزنیم

 

عکس هایی از پسر اسکیت باز حرفه ای اما بدون پا

 

عکس هایی از پسر اسکیت باز حرفه ای اما بدون پا

 

عکس هایی از پسر اسکیت باز حرفه ای اما بدون پا

 

عکس هایی از پسر اسکیت باز حرفه ای اما بدون پا

 

عکس هایی از پسر اسکیت باز حرفه ای اما بدون پا

 

عکس هایی از پسر اسکیت باز حرفه ای اما بدون پا

 

عکس هایی از پسر اسکیت باز حرفه ای اما بدون پا