عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

فرو رفتن پیچ 5 سانتی داخل سر این پسر بچه (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
فرو رفتن پیچ 5 سانتی داخل سر این پسر بچه (عکس)

فرو رفتن پیچ 5 سانتی داخل سر این پسر بچه (عکس)

 

به گزارش ایران ناز بازیگوشی و شوق ساخت خانه درختی موجب آسیب جدی او شد که خوشبختانه با فاصله چند میلیمتری خطر از کنار مغز او عبور کرد.”داریوس فورمن” 13 ساله در حال ساخت خانه درختی بود که تکه ای چوب های پیچ شده به سازه از ارتفاع 5 فوتی به روی سرش سقوط کرد و میخ بلندی که روی تکه چوب نصب شده بود داخل جمجمه ی او فرو رفت . شرایطی حساس و نگران کننده که در نهایت با رساندن او به بیمارستان و عکسبرداری و جراحی رفع شد.

 

فرو رفتن پیچ 5 سانتی داخل سر این پسر بچه (عکس)

 

وضعیت فرو رفتن پیچ داخل جمجمه ی “داریوس” به گونه ای بود که پزشکان احتمال خونریزی داخلی مغزی در او را می دادند اما خوشبختانه عکسبرداری ها و سی تی اسکن نشان داد که پیچ جمجمه را سوراخ کرده اما چند میلیمتر از مغز فاصله دارد و به این عضو مهم برخورد نکرده است.

 

فرو رفتن پیچ 5 سانتی داخل سر این پسر بچه (عکس)

 

به سرعت شرایط جراحی در بیمارستان “جونز هاپکین” در مریلند آمادهو با موفقیت انجام شد .دکتر “چوهن” در توضیح این جراحی گفت :شرایط حساسی بود چرا که فاصله پیچ از مغز تنها چند میلیمتر بود و هر گونه فشار و حرکتی می توانست آن را به سمت مغز هدایت کند برای همین سعی داشتیم با آرامش و دقت خاصی جراحی را انجام دهیم که در نهایت موفق به خارج کردن پیچ 15 سانتی متری از داخل جمجمه بیمار شدیم.

 

فرو رفتن پیچ 5 سانتی داخل سر این پسر بچه (عکس)