عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

قدیمی ترین قرآن با قدمت 1370 سال (عکس)

قدیمی ترین قرآن با قدمت 1370 سال (عکس)

به گزارش ایران ناز:ماجرا از آنجایی شروع شد که در در دهه ی 1920 فردی به نام « آلفونسو مینگانا » که یک کشیش کلدانی متولد عراق بود ، اوراقی را که شامل 3 هزار سند و کتاب خطی

 

قدیمی ترین کتاب قرآن در دنیا :
به گزارش ایران ناز: طی تحقیقاتی که بر روی اوراق یک کتاب قرآن انجام شده ، کشف شد که این اوراق کتاب قرآن مربوط می شود به 1370 سال پیش .ماجرا از آنجایی شروع شد که در در دهه ی 1920 فردی به نام « آلفونسو مینگانا » که یک کشیش کلدانی متولد عراق بود ، اوراقی را که شامل 3 هزار سند و کتاب خطی بود از منطقه ی خاورمیانه جمع آوری کرد و آنها را به بریتانیا برد و از آنها در کتابخانه ی دانشگاه بیرمنگهام نگه داری شد .

 

نگه داری از متون معروف به « مجموعه مینگانا » در کتابخانه ی دانشگاه بیرمنگهام حدود 95 سال بدون تحقیق و ثبت تاریخچه ی این متون صورت گرفت و 95 سال تمام کسی نمی دانست که قدمت این متون به چندین سال پیش بر می گشت .تا اینکه یکی از دانشجویان دکترای دانشگاه به هنگام تحقیق و بررسی اسناد « مجموعه مینگانا » تصمیم گرفت

 

تا برای کشف قدمت این آثار ، اوراق این مجموعه را که برخی از آنها اوراق یک کتاب قرآن نیز بوده اند ، به رادیوکرین دانشگاه آکسفورد ، واحد تحقیقاتش ارسال کند تا قدمت این اوراق که بر روی جلد آن حک شده بود ، شناسایی شود .پس از انجام تحقیقات ، معلوم شد که نوشته ی بر روی پوست جلد این کتاب قرآن به سالهای 568 تا 645 میلادی بر می گردد . استدلال هایی که ثابت می کند این کتاب قرآن یکی از قدیمی ترین کتاب های قرآن جهان می تواند باشد این است که :

 

1. این کتاب قرآن با خط حجازی نوشته شده . خطی که در آن زمان ها یکی از اولین شیوه های کتابت به زبان عربی به حساب می آمده .

 

2. پیامبر گرامی اسلام در سال 570 میلادی به دنیا آمد و در سال 632 میلادی از دنیا رفت و مطابقت داشتن تاریخ نگارش آن با طول زمان زندگی پیامبر اکرم ثابتمی کند که این مکتوب جزو قدیمی ترین کتابهای قرآن جهان به حساب می آید .

 

قدیمی ترین قرآن با قدمت 1370 سال (عکس)

 

قدیمی ترین قرآن با قدمت 1370 سال (عکس)

 

قدیمی ترین قرآن با قدمت 1370 سال (عکس)

 

قدیمی ترین قرآن با قدمت 1370 سال (عکس)

 

قدیمی ترین قرآن با قدمت 1370 سال (عکس)

 

قدیمی ترین قرآن با قدمت 1370 سال (عکس)

 

قدیمی ترین قرآن با قدمت 1370 سال (عکس)

 

قدیمی ترین قرآن با قدمت 1370 سال (عکس)