عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

مرگ دردناک این مربی در سیرک (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
مرگ دردناک این مربی در سیرک (عکس)

مرگ دردناک این مربی در سیرک (عکس)

 

یک ویدیوی ناراحت کننده، مربی سیرکی را نشان می دهد که در مقابل چشمان وحشت زده خانواده ها و کودکانشان، به وسیله ی یک مار بزرگ، بر اثر خفگی مرد. او، با اعتماد به نفس مار را نگه داشته بود، تا اینکه با زانو روی زمین افتاد.

 

تماشاچیان فکر می کردند که این بخشی از اجرا است، تا اینکه بدن مرد شروع به لرزیدن کرد و باقی افراد برای کمک به او شتافتند. متصدیان امور کشور روسیه، امروز به دنبال پیدا کردن محل اجرا بودند، زیرا این موضوع به پلیس اعلام نشده بود.

 

مرگ دردناک این مربی در سیرک (عکس)

 

در ابتدای ویدیو شوکه کننده  مربی سیرکی را نشان می دهد که با ماری بزرگ به داخل رینگ می رود و وقتی مار را دور گردن خود می پیچید مورد تشویق تماشاگران قرار می گیرد ؛

 

این مربی نگون بخت که هنوز نامش مشخص نیست ، خیلی مسلط به نظر می رسد تا اینکه ناگهان روی زمین می افتد.او چندین بار با دست راستش کمک می خواهد. بعد از چند ثانیه حرکات دستش ضعیف تر می شود،

 

مرگ دردناک این مربی در سیرک (عکس)

 

اعضای گروه نهایتا به داخل رینگ می آیند و مار را جدا می کنند ولی مرد که خیلی سخت جراحت دیده بود بی جان روی زمین افتاده بود سپس تماشاچیان متوجه واقعیت موضوع می شوند.

 

بدن مرد خیلی شل و بی حال به نظر می رسد و همه از این وضعیت ترسیده اند. وقتی که ویدئو منتشر شد، معلوم شد که محل سیرک در شهر داگستون روسیه در کنار دریای کاسپین بوده است.