اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

مرگ دردناک مرد شهوت ران و چشم چران

مرگ دردناک مرد شهوت ران و چشم چران

مرگ دردناک مرد شهوت ران و چشم چران

 

شهوت رانی این مرد اورا به کشتن داد . به گزارش ایران ناز مرد شهوت ران با هرزه چشمی و دید زدن زنان از روی پشت بام جانش را به خطر انداخت و در یکی از این چشم چرانیها اینقدر به لبه ی پشت بام نزدیک شد که ناگهان از بالای پشت بام سقوط کرد . مرد هندي که از پشت بام ساختماني به تماشاي پنهاني زنان ساختمان روبرويي پرداخته بود با سقوط از پشت بام به کام مرگ فرو رفت.
 

به گزارش ایران ناز این مرد در عربستان زندگی میکرد  . مرد هندي که در شارجه سکونت داشت در حين چشم چراني در پي سقوط مرگباري جان خود را از دست داد. قرباني 28 ساله پس از سقوط از يک ساختمان بلند در شارجه در حال ديد زدن زنان ساختمان روبرويي درگذشت. يک شاهد عيني به پليس گفته اين مرد به دليل از دست دادن تعادل خود حين چشم چراني به پايين ساختمان سقوط کرد.

 

بر اظهارات پليس شارجه، با گزارش اين حادثه  پليس و اورژانس بسرعت به محل اعزام شدند، مصدوم که در دريايي از خون غوطه ور بود بلافاصله بيمارستان انتقال داده شد، اما وي بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد که پس از آن جسد قرباني به پزشکي قانوني انتقال داده شد.

 

پليس با گرفتن اثر انگشت اين مرد و جمع آوري شواهد و مدارک تحقيقات خود را آغاز کرد، اما بررسي هاي اوليه اين تحقيق حاکي از آن است که شخص ديگري در مرگ اين مرد هندي دخيل نبوده است.

 

مطالب مرتبط:

 

زن جوان از شدت لذت جنسی و شهوت بالا مرد

 

چرا بعضی افراد بیش از حد چشم چرانی می کنند؟

 

با شوهر چشم چران چگونه رفتار کنیم؟