اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ملکه زیبایی قزاقستان یه پسر از آب درآمد (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
ملکه زیبایی قزاقستان یه پسر از آب درآمد (عکس)

ملکه زیبایی قزاقستان یه پسر از آب درآمد (عکس)

 

به گزارش ایران ناز ارینا که در بین “چهار هزار” شرکت‌کننده به عنوان ملکه زیبایی در قزاقستان انتخاب شد بعد از فینال اعلام کرد که نام اصلی‌اش “ایلی” بوده و پسر است. ارینا که در بین “چهار هزار” شرکت‌کننده به عنوان ملکه زیبایی در قزاقستان انتخاب شد بعد از فینال اعلام کرد که نام اصلی‌اش “ایلی” بوده و پسر است و این اتفاق نظر رسانه ها را به خود جلب کرد

 

ملکه زیبایی قزاقستان یه پسر از آب درآمد (عکس)

 

ملکه زیبایی قزاقستان یه پسر از آب درآمد (عکس)

 

ملکه زیبایی قزاقستان یه پسر از آب درآمد (عکس)

 

ملکه زیبایی قزاقستان یه پسر از آب درآمد (عکس)

 

ملکه زیبایی قزاقستان یه پسر از آب درآمد (عکس)