اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

موجودات فضایی در اطراف یک ایستگاه فضایی (عکس)

موجودات فضایی در اطراف یک ایستگاه فضایی (عکس)

موجودات فضایی در اطراف یک ایستگاه فضایی (عکس)

 

باور کردن اینکه در فضا موجوداتی زندگی کنند کمی سخت و غیر قابل باور می باشد..ناسا تصاویری را منتشر کرد که باز هم باعث شد تا برخی از نظریه پردازان از راه برسند و در صدد اثبات وجود موجودات فرازمینی باشند.عکس های منتشر شده از سوی ناسا سه شی سفید و متحرک را در اطراف یک ایستگاه فضایی نشان می دهد.

 

موجودات فضایی در اطراف یک ایستگاه فضایی (عکس)

 

به گزارش ایران ناز نظریه پردازان می گویند این این اجسام هیچ ارتباطی با زمین ندارند و قطعا متعلق به فضا هستند این در حالی است که بسیاری معتقدند این اجسام چیزی جز ابرهای «غیر متعارف» نیستند.

 

موجودات فضایی در اطراف یک ایستگاه فضایی (عکس)