اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

زیباترین نوشته های عاشقانه برای دلبری

مجموعه : مطالب عاشقانه
زیباترین نوشته های عاشقانه برای دلبری

زیباترین نوشته های عاشقانه برای دلبری

 

❤️مــــن لال نیستم
“چشمـانت” اَمانِ
حرف زدن به من
نمیـــــــــدهد…!!!❤️❤️❤️

 

زیباترین نوشته های عاشقانه برای دلبری

❤️ نباشے
هیچ ڪَس نیست
تــــو عشق شدے
و همه چیز تمام شد ❤️❤️❤️

 

زیباترین نوشته های عاشقانه برای دلبری

❤️من چاے مے ریزم…
چشمم به نگاه ، توست
لبریز مے شود

مے خندی…
ڪه حواس من ڪجاست…؟
آب مے شوم…

هوشم…
حواسم …
عشقم…
همین خنده هاے توست ❤️❤️❤️

 

زیباترین نوشته های عاشقانه برای دلبری

❤️بدون زن
مردانگے مرد
شایعه اے بیش نیست …! ❤️❤️❤️

 

زیباترین نوشته های عاشقانه برای دلبری

❤️وقتے
“ما” مے شوید
ڪوه شوید
پشتِ هم
پا بہ پایِ هم
نگذارید هر بے سر و پایے
خاطرِ خاطرخواهیتان را
درهم بریزد! ❤️❤️❤️

 

زیباترین نوشته های عاشقانه برای دلبری

❤️ تـــو مردے هستے
جدے
ڪمے اخمو
حساس
و ڪمے لجباز!!
و من دخترے هستم ڪه
میتوانم تمام این معادلات را
در تو بهم بزنم!! ❤️❤️❤️

 

زیباترین نوشته های عاشقانه برای دلبری

. ❤️عشق
چیز عجیبے ست

وقتے از من
دیڪتاتورے مے سازد ، زود رنج
ڪه تنها تو را
انحصارے مے خواهد

از تو
نازڪ دلے
ڪه اشڪ مرا
تاب نمے آورد …

عشق چیز عجیبے نیست
شاید
اما
من و تو
عجیب …
عاشق شده ایم ! ❤️❤️❤️

 

زیباترین نوشته های عاشقانه برای دلبری

❤️ دلیلِ صبح
گاهے من…
گاهے تو….
و گاه دستهاے ماست
ڪہ بہ هم مے پیچد
عشـــق ؛ اولِ صبح
عجیب مے چسبد.. ❤️❤️❤️

 

زیباترین نوشته های عاشقانه برای دلبری

❤️ تا ڪه انگور شود ” مے “
دو سه سالے بڪشد…
” تو “
به یڪ لحظه شدی…
ناب ترین باده ے عشق… ❤️❤️❤️

 

زیباترین نوشته های عاشقانه برای دلبری

❤️ ادبیات مدرسه را دور بریز
در ادبیات من
دوست داشتن را فقط یڪ جور میتوان صرف ڪرد
دوستت دارم
دوستم دارے
و دیگران غلط میڪند
دوستت داشته باشد ❤️❤️❤️

 

مطالب مرتبط:

 

شعرهای عاشقانه گلایه از دوری و جدایی

 

جدیدترین شعر عاشقانه و زیبا