اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

چگونه همبرگر مغزدار درست کنیم؟

چگونه همبرگر مغزدار درست کنیم؟

به گزارش ایران ناز همبرگر یکی از خوشمزه ترین ساندویچ هایی است که طرفداران بسیاری دارد ولی این ساندویچ بسیار پر کالری می باشد. این بار به جای درست کردن همبرگرهای ساده همیشگی یک همبرگر مغزدار خوش طعم درست کنید.مراحل درست کردن ساندویچ همبرگر مغزدار :ابتدا همبرگرهای حاضری را کمی بیرون بگذارید تا یخ آنها باز شود.

 

چگونه همبرگر مغزدار درست کنیم؟

 

با سر یک لیوان کوچک سوراخی درون همبرگرها ایجاد کرده و با نمک و فلفل طعم دار کنید.ا یک لیوان کوچک سوراخی درون همبرگرها ایجاد کنید و با نمک و فلفل طعم دار کنیدهمبرگر را درون تابه سرخ کنید. بعد از سرخ شدن یک طرف، همبرگر را برگردانده و سمت دیگر بگذارید.

 

چگونه همبرگر مغزدار درست کنیم؟

 

یک طرف همبرگر را درون تابه سرخ کنید و آن را برگردانیدیک تخم مرغ را شکسته و درون سوراخ ایجاد شده بگذارید. صبر کنید تا سمت دیگر همبرگر سرخ و تخم مرغ عسلی مانند شودیک تخم مرغ را شکسته و درون سوراخ ایجاد شده بگذاریدصبر کنید

 

چگونه همبرگر مغزدار درست کنیم؟

 

تا سمت دیگر همبرگر سرخ و تخم مرغ عسلی مانند شودهمبرگر سرخ شده مغزدار را با پنیر گودا درون نان همبرگری قرار داده و میل کنید.پنیر گودا را روی همبرگر گرم قرار بدهیدهمبرگر سرخ شده مغزدار را با پنیر گودا درون نان همبرگری قرار داده و میل کنید