اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

هم اتاقی های خطرناک این پسر نوجوان (عکس)

هم اتاقی های خطرناک این پسر نوجوان (عکس)

هم اتاقی های خطرناک این پسر نوجوان (عکس)

 

اتاق مکانی است که به عنوان یک حریم خصوصی برای هر فرد شناخته می شود و هر کسی وارد آن نمیشود حال اگر اتاق شما باغ وحش حیوانات سمی باشد که دیگر هیچکس نزدیک آن نیز نمیشود.به گزارش ایران ناز”لیام اندروز” دانش آموز انگلیسی است که خطرناکترین هم اتاقی های دنیا را دارد. او در اتاقش از بیش از 300 حیوان سمی و خطرناک نگهداری می کند.

 

این پسر بچه 16 ساله مجموعه ای شامل 12 رتیل، 8 مار و 5 عنکبوت سمی دارد. نکته جالب در مورد او این است که تنها خودش می تواند در این اتاق زندگی کند و هیچیک از اعضای خانواده یا دوستانش نزدیک اتاق نمی شوند.

 

هم اتاقی های خطرناک این پسر نوجوان (عکس)

 

او البته در کنار این موجودات سمی از پرندگان، مارمولک، قورباغه و دیگر حیوانات نیزنگهداری می کند. او همچنین بسیار مراقب است که موجودات از اتاق خارج نشوند چرا که یک بار پدر خانواده را تا حد مرگ پیش برده اند.او با احتیاط بسیار زیادی پیش میرود

 

هم اتاقی های خطرناک این پسر نوجوان (عکس)