عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

هنرمندان در مراسم گرامیداشت «روز ملی سینما»

هنرمندان در مراسم گرامیداشت «روز ملی سینما»

مراسم گرامیداشت روز ملی سینما  ديروز جمعه (۲۲ شهریور) در موزه ملی سینما برگزار شد.

 

كه در ادامه تصاويري از حضور هنرمنداندر مراسم گرامیداشت «روز ملی سینما» را مشاهده ميكنيد.

 

هنرمندان در مراسم گرامیداشت «روز ملی سینما»

 

هنرمندان در مراسم گرامیداشت «روز ملی سینما»

 

هنرمندان در مراسم گرامیداشت «روز ملی سینما»

 

هنرمندان در مراسم گرامیداشت «روز ملی سینما»

 

هنرمندان در مراسم گرامیداشت «روز ملی سینما»

 

هنرمندان در مراسم گرامیداشت «روز ملی سینما»