عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

کارت پستال شهادت حضرت علی اصغر

کارت پستال شهادت حضرت علی اصغر

کارت پستال شهادت حضرت علی اصغر

 

پیر همه بود اگرچه او کودک بود
صبرش ز غریبی پدر اندک بود

 

می کرد به نی اشاره می گفت رباب
ای کاش سر نیزه کمی کوچک بود

 

کارت پستال شهادت حضرت علی اصغر

 

کارت پستال شهادت حضرت علی اصغر

 

کارت پستال شهادت حضرت علی اصغر

 

کارت پستال شهادت حضرت علی اصغر

 

کارت پستال شهادت حضرت علی اصغر

 

کارت پستال شهادت حضرت علی اصغر

 

کارت پستال شهادت حضرت علی اصغر

 

کارت پستال شهادت حضرت علی اصغر