اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کارت پستال و عکس نوشته تبریک روز پدر

کارت پستال و عکس نوشته تبریک روز پدر

کارت پستال و عکس نوشته تبریک روز پدر

 

پدر عزیزم

 

به خاطر تمام خوبیهایی که در حق من کردی و به من بال و پر دادی و مرا بالنده کردی و با سوختن خود عشق و شور را در وجودم روشن کردی، با تمام وجودم و با تک تک سلولهایم دوستت دارم.

 

کارت پستال و عکس نوشته تبریک روز پدر

 

عکس نوشته های روز پدر,تصاویر روز پدر

 

کارت پستال و عکس نوشته تبریک روز پدر

 

تصاویر کارت پستال روز پدر

 

کارت پستال و عکس نوشته تبریک روز پدر

 

عکس نوشته های روز پدر, تصاویر کارت پستال روز پدر

 

کارت پستال و عکس نوشته تبریک روز پدر

 

تصاویر متنی روز پدر, جدیدترین تصاویر روز پدر

 

پدر ای چراغ خونه مرد دریا مرد بارون

با تو زندگی یه باغه بی تو سرده مثل زندون

هر چی دارم از تو دارم تو بهار آرزوها

هنوزم اگه نگیری دستامو می افتم از پا

 

کارت پستال و عکس نوشته تبریک روز پدر

 

پیام تبریک روز پدر

 

کارت پستال و عکس نوشته تبریک روز پدر

 

پیام تبریک روز پدر, پیام تصویری تبریک روز پدر

 

کارت پستال و عکس نوشته تبریک روز پدر

 

تصاویر روز پدر, تبریک روز پدر