اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کار وحشتناک این مادر با دختره 8 ساله اش (عکس)

کار وحشتناک این مادر با دختره 8 ساله اش (عکس)

کار وحشتناک این مادر با دختره 8 ساله اش (عکس)

 

دختربچه 8 ساله به دلیل مسمومیت دارویی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شد ، وضعیت وخیم این کودک شانس زنده ماندن او را بسیار کم کرده است.مادری که به دختر 8 ساله اش برای تسکین دل درد ترامادول داداستفاده خطرناک مادر جوان از ترامادول برای آرام کردن دل درد دخترش

 

به گزارش ایران ناز “شرین آمبر هرناندز” به دختر خود ترکیبی از یک داروی مسکن و ترامادول داد تا دل درد او را تسکین دهد.از قرار معلوم اوایل شب دختر “هرناندز” دچار دل درد شدید شد و بعد از ساعتی کمردرد هم به دردهایش اضافه شد به حدی که تحمل درد را نداشت و از مادرش خواست تا دوباره مسکن قوی تری به او بدهد.

 

کار وحشتناک این مادر با دختره 8 ساله اش (عکس)

مادر بی توجه به عوارض دارویی مثل ترامادول تصمیم گرفت تا مسکن را با آن ترکیب کرده و به دخترش بدهد ، دقایقی بعد درد او ساکت شد و به خواب رفت .نیمه های شب “هرناندز” به اتاق خواب دخترش رفت تا وضعیت او را چک کند که با دیدن وضعیت دخترش به سرعت با اورژانس تماس گرفته و او را به بیمارستان می رساند.

 

هرناندز می گوید :دخترم کبود شده بود و به سختی نفس می کشید به خوبی متوجه شدم که هرلحظه امکان مرگ او وجود دارد .در حال حاضر دختربچه به دلیل مسمویت شدید دارویی در بخش مراقبت های ویژه بستری است و مادر او نیز در بازداشت به سر می برد.

 

کار وحشتناک این مادر با دختره 8 ساله اش (عکس)