اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کتک زدن زنان برای از بین بردن روح شیطانی (عکس)

کتک زدن زنان برای از بین بردن روح شیطانی (عکس)

کتک زدن زنان برای از بین بردن روح شیطانی (عکس)

 

خرافات خنده دار و عجیب برای این زنان بی گناه به گزارش ایران ناز عقاید و باورهای عجیب و غریب هندی ها در موارد خرافی تبدیل به رفتار زشتی می شود که اغلب روی زنان اجرا می کنند به عنوان مثال سنتی که در ان برای خارج شدن روح شیطانی زنان کتک و تنبیه بدنی صورت می گیرد.هند سرزمین عجایب است . رسم و رسوم خشونت بار برخی قبایل آن در هیچ جامعه ای پیدا نمی شود.

 

تصاویری که به تازگی منتشر شده نشان از این دارد که در یکی از مناطق این کشور، زنان در مراسمی مذهبی از سوی یکی پیران قبیله به باد کتک گرفته می شوند تا ارواح شیطانی از جسمشان خارج شود. این رفتار وحشیانه با مراسم سنتی جشنواره باستانی در معبد «آچاپان » در جنوب هند برگزار می شود.

 

گزارش های موجود نشان می دهد که حدود 2 هزار زن به مدت 5 ساعت در معبد توسط کشیش و یکی از رهبران مذهبی کتک می خورند.زنها روی زمین زانو زده و خود را در اختیار این مرد مذهبی می گذارند تا کتک بخورند و روحشان پاک شود.به عقیده این مرد 60 ساله مذهبی که زنان و دختران را کتک می زند این روشی باستانی است تا مشکلات جسمی و ذهنی و ارواح شیطانی زنان را از بدنشان خارج می کند.

 

کتک زدن زنان برای از بین بردن روح شیطانی (عکس)

 

کتک زدن زنان برای از بین بردن روح شیطانی (عکس)

 

کتک زدن زنان برای از بین بردن روح شیطانی (عکس)

 

کتک زدن زنان برای از بین بردن روح شیطانی (عکس)

 

کتک زدن زنان برای از بین بردن روح شیطانی (عکس)

 

کتک زدن زنان برای از بین بردن روح شیطانی (عکس)

 

کتک زدن زنان برای از بین بردن روح شیطانی (عکس)

 

کتک زدن زنان برای از بین بردن روح شیطانی (عکس)

 

کتک زدن زنان برای از بین بردن روح شیطانی (عکس)