عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

کوچکترین و بامزه ترین پیرمرد دنیا (عکس)

کوچکترین و بامزه ترین پیرمرد دنیا (عکس)

کوچکترین و بامزه ترین پیرمرد دنیا (عکس)

 

به گزارش ایران ناز مرد 50 ساله که نه قد کشیده هست و نه چهره اش مثل پیرمردها شده،د در عین حال بسیار بامزه و با نمک است  بلکه مثل کودکان باقی مانده هست، این پیرمرد تیتر خبرها شده هست. باسوری لال از هند قهرمان روستای خود هست و به طور مرتب توسط مسافران کنجکاو مناطق اطراف مورد بازدید قرار می گیرد و خانواده اش از این جهت شاد میباشند. خود باسوری هم مشکلی با قد خود ندارد و مثل سایر مردم کار می کند، زندگی میکند و میخوابد.

 

اما بااینکه شاد هست، اما مشکلات زیادی هم به دلیل قدش برایش پیش می آید. وقتی بوساری کودک نوپا بود قد عادی داشت و کمی بعد که پنج ساله شد خانواده اش متوجه شدند که او دیگر رشد نمی کند.اما شرایط اقتصادی خانواده طوری نبود که وی را نزد دکتر مناسب ببرند.

 

هرچه بوساری بزرگتر می‌شد با مشکلات و زورگویی‌هاي بیشتری روبرو می‌شد، اما دیگر آن روز‌ها به سر رسیده و تنها کسی هست که همۀ مردم روستا وی را دوست دارند.به گزارش ایران ناز  او اکنون ۵۰ سال دارد و با برادرش و همسر او زندگی و در یک کارخانه محلی کار میکند.

 

کوچکترین و بامزه ترین پیرمرد دنیا (عکس)

 

کوچکترین و بامزه ترین پیرمرد دنیا (عکس)

 

کوچکترین و بامزه ترین پیرمرد دنیا (عکس)

 

کوچکترین و بامزه ترین پیرمرد دنیا (عکس)

 

کوچکترین و بامزه ترین پیرمرد دنیا (عکس)

 

کوچکترین و بامزه ترین پیرمرد دنیا (عکس)

 

کوچکترین و بامزه ترین پیرمرد دنیا (عکس)

 

کوچکترین و بامزه ترین پیرمرد دنیا (عکس)