10 سال پس انداز برای خرید یخچال (عکس)

10 سال پس انداز برای خرید یخچال (عکس)

يک مردهندي، حقوق 10 سال خود را پس انداز کرد تا بتواند يخچال بخرد، در صورتی که يخچال در ساير کشورهاي جهان کالاي گرانقيمتي محسوب نمي شود، يک خياط هندي به نام «سانتوش» براي خريد يخچال ناچار شد 10 سال حقوق خود را پس انداز کند.

 

10 سال پس انداز برای خرید یخچال (عکس)

 

به گزارش ایران ناز، سانتوش که ساکن يکي از روستاهاي حومه کلکته است اکنون تنها کسي است که در آن روستا يخچال دارد.

 

سانتوش همچنين تأکيد کرد که او تنها کسي است که در خاندانش يخچال داشته است؛ چرا که نه پدر و نه جدش، هيچ يک يخچال نداشته اند.

گفته مي شود که از هر 4 منزل در هند، تنها يک منزل، داراي يخچال است.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب