اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

شهرت گربه تک چشمی در دنیای اینترنت (عکس)

شهرت گربه  تک چشمی در دنیای اینترنت (عکس)

پس از شهرت بی حد گربه ای اخمو در اینترنت سایر مالکین حیوانات خانگی که خصوصیات خاصی دارند دست بکار معرفی حیوانات خانگی خود شده اند. از جمله آنها این گربه کوچک و تک چشم به نام استافینگتون است.

شهرت گربه  تک چشمی در دنیای اینترنت (عکس)

او که توسط کارکنان مرکز مراقبت از حیوانات در خیابان در وضع بدی پیدا شده هم اکنون پس از مراقبت های چند روزه وضعیت جسمانی بهتری پیدا کرده. او بطور مادرزادی تک جشم است و این خصوصیت به معروف شدنش در فضای مجازی اینترنت و شبکه های اجتماعی دامن زده است.

شهرت گربه  تک چشمی در دنیای اینترنت (عکس)

شهرت گربه  تک چشمی در دنیای اینترنت (عکس)

شهرت گربه  تک چشمی در دنیای اینترنت (عکس)