اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بهترین زمان برای مطرح کردن مسأله خواستگاری

بهترین زمان برای مطرح کردن مسأله خواستگاری

تعطیلات و به ویژه اواخر هفته و اواسط هرماه بهترین زمان برای مطرح کردن مواردی مانند خواستگاری کردن است و روان‌شناسان در مطالعات اخیر خود دریافتند، خانم‌ها در اواسط ماه از میزان آرامش بیشتری نسبت به اوایل و اواخر آن دارند زیرا در اوایل هرماه میزان استرس‌ها و تنش‌های عصبی بسیار زیاد تر است و افراد اهدافی بیشتر برای ترقی وضعیت مالی خود دارند این در حالی است که افراد در اواسط و به ویژه اواخر هفته از میزان آرامش بیشتری برخوردارند و احساسات آن‌ها بر مسائل دیگرشان غلبه پیدا می کند.

نتایج مطالعات نشان می‌دهند، اگر می‌خواهید به خواستگاری فردی بروید رفتار شما در اولین جلسه آشنایی بسیار مهم است، سعی کنید برای اولین بار که می‌خواهید علاقه خود را به فردی نشان دهید این کار را رسمی و سنگین و بسیار با احترام انجام دهید و حتما بدانید که شما هنگامی که خواسته‌تان را به او می‌گویید از کیفیت روحی و خستگی برخوردار نباشد.