عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

23 راه برای عاشقانه زندگی کردن

23 راه برای عاشقانه زندگی کردن
 ۱-       برای همدیگر وقت صرف می کنیم نکته ی مهمی است.

۲-       به همه می گویم که دوستش دارم

۳-       برای قدردانی از محبت هایش ، نامه ای عاشقانه برایش می نویسم .

۴-       در جمع از او تعریف می کنم

۵-       وقتی غمگین است سعی می کنم ناراحتی اش را بفهمم و او را درک کنم.

۶-       همیشه در اتفاقات خوب و مهم زندگی ، او را سهیم می کنم قبل از اینکه دیگران چیزی بدانند .

۷-       در همه مراحل زندگی با هم برنامه ریزی می کنیم .

۸-       همواره مراقبش هستم و به نیازهایش توجه خاصی نشان می دهم .

۹-       آرامش را در همه حال حفظ می کنم .

۱۰-    باورهایم را نسبت به او همواره حفظ می کنم .

۱۱-    پس از به پایان رسیدن روزهای پرتحرک ، شبها همه چیز را برایش تعریف می کنم .

۱۲-    اولین کسی هستم که تولدش را تبریک می گویم .

۱۳-    به کارهایی که برایم انجام می دهد توجه می کنم و قدردان محبت های او هستم .

۱۴-    ازدواجمان را از موهبت های الهی می دانم .

۱۵-    برای سلامتی اش صدقه می دهم .

۱۶-    در یک مکان یادداشتی محبت آمیز برایش پنهان می کنم و او را راهنمایی می کنم تا پیدایش کند .

۱۷-    در همه لحظات زندگی با گذشت رفتار می کنم .

۱۸-    سعی می کنم که همیشه سرزنده و شوخ طبع باشم .

۱۹-    کارهایی که نشان دهنده محبتم نسبت به اوست برایش انجام می دهم .

۲۰-    هرگاه از او خیلی عصبانی هستم ، به نکات مثبتش هم فکر می کنم .

۲۱-    اگر احساس کنم از وسایل شخصی اش چیزی کم دارد و خودش نمی خرد ، حتما برایش تهیه می کنم

۲۲-    همه هدایایی را که به من داده است ، از صمیم قلب دوست دارم .

۲۳-    همیشه دل آرام یکدیگر هستیم .