اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

جنجال کثیف ترین اقدام مرد 32 ساله در دنیا (عکس)

جنجال کثیف ترین اقدام مرد 32 ساله در دنیا (عکس)
اقدام بسیار کثیف مردی که در سوپرمارکتی در مکزیکو کار می کرد، و مایع منی خود را داخل ماست می ریخت و به مشتریان می داد. به گزارش ایران ناز گفته ی یکی از همکارانش او این مایع را حداقل به چهار مشتری داده است.

به گفته ی دادگاه محلی او نه تنها به جرم مسموم ساختن عموم بلکه به دلیل انحراف جنسی نیز گناهکار است. دیوان عالی آنتونی گارسیا را مطابق قوانین کشور مجازات خواهد نمود.

 

جنجال کثیف ترین اقدام مرد 32 ساله در دنیا (عکس)

این مرد ۳۲ ساله پرونده ی جنایی کمی دارد و تا به حال فقط یک بار با مجریان قانون دچار مشکل شده است. برای او سه سال زندان به خاطر مسموم کردن ماست و پنج سال زندان به خاطر گمراه کردن پلیس در نظر گرفته اند.او ماست های مسموم را به عنوان نمونه به مشتریان می خورانده است آنها متوجه طعم ماست شده اند و موضوع را گزارش داده اند.