عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بیماری بسیار عجیب این خانم معلم 36 ساله (عکس)

مجموعه : گوناگون
بیماری بسیار عجیب این خانم معلم 36 ساله (عکس)
"خانم بارلو" 36 سال دارد دارای یک فرزند و معلم یک دبستان است . او یک بیماری عجیب و خاص دارد که باعث میشود در صورت تجربه احساسات ناگهانی مثل شادی، عصبانیت ، دستپاچگی و ناراحتی دچار حالتی شبیه خواب عمیق شود.وی از زمان نوجوانی به این بیماری مبتلاست و هنگامیکه این بیماری شروع میشود ماهیچه های بدن او به صورت خودکار حالتی شبیه فلج پیدا میکنند ، چشمانش بسته میشود و حتی قادر به تکلم و حرکت نیست .او میگوید در این حالت به نظر میرسد به یک خواب عمیق فرو رفته ام و حتی به نظر میرسد نفس نمیکشم.
 
بیماری بسیار عجیب این خانم معلم 36 ساله (عکس)
این موقعیت ممکن است برای او منجر به بروز خطراتی شود چناچه وی یک بار در زمان بارداری دچار این حالت شدو از بالای پله ها سقوط کرد که خوشبختانه با اقدام سریع همسرش نجات پیدا کرد.وی میگوید در طول این سالها آموخته ام چگونه احساساتم را کنترل کنم. وی اضافه میکند این خیلی سخت است که حتی در زندگی عادی هم قادربه  ابراز احساساتی مثل خنده و گریه نباشم . من حتی موقع بازی با فرزندم هم نمیتوانم بخندم چرا که امکان دارد بیهوش شوم. البته اگر همسرم در خانه باشد این کار شدنی است اما در نبود او خطر هم من و هم کودکم را تهدید میکند.
 
بیماری بسیار عجیب این خانم معلم 36 ساله (عکس)