اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

6 گروه جالب آدمها

مجموعه : سبک زندگی
6 گروه جالب آدمها
گروه اول : ساده لوح ها

ساده لوح ها و آدم های زودباور اساسا زیاده از حد خوشبین هستند و عینک خوش بینی شان خیلی تمیز است، پس هرکه هرچه گفت باور می کنند و در این مسیر نه تنها پیشرفت کاری نخواهند داشت بلکه شاید به سمت سقوط نیز بروند.چنین افرادی حتی اگر استخدام هم بشوند، توفیقی در شغلشان بدست نمی آورند

گروه دوم : ترسوها


ترسوها قدرت ریسک ندارند و همیشه واهمه دارند که نکند اگر دست از پا خطا کنند یا به هر دلیل اشتباهی مرتکب شوند، به جمع بیکارها بپیوندند.چنین افرادی برای پیشگیری از هر اتفاق ناخوشایندی به روزمرگی گرفتار می آیند و به فکر پیشرفت نمی افتند

گروه سوم : بی تفاوت ها


برای بی تفاوت ها تنها مسئله مهم این است که کاری با حقوق مشخص داشته باشند، بروند و بیایند. دیگر اینکه چه اتفاقی می افتد یا چگونه می توان وضعیت کاری را ارتقا داد اصلا مهم نیست.درجا زدن بهترین وضعیتی است که بی تفاوت ها دچارش می شوند.

گروه چهارم : زخم خورده ها


زخم خورده ها برعکس ساده لوح ها خیلی بدبین هستند و برای انجام هر کاری دائما احتیاط می کنند تا نکند اتفاقی بیفتد. همین امر به آنها اجازه نوآوری نمی دهد.از طرف دیگر این افراد اگر آدم هایی کینه ای باشند، به جای اینکه به ارتفا شغلی شان فکر کنند در اندیشه انتقام از دیگران هستند.

گروه پنجم : شایعه پراکن ها

شایعه پراکن ها اصولا وقتشان پر است اما نه برای انجام کار بلکه برای اینکه پشت سر این و آن شایعه درست کنند و دردسر بسازند. این افراد فقط برایشان مهم است که شایعه ای که پست سر یک نفر پخش می کنند چقدر تپل باشد و تا چه اندازه کارایی نشان دهد.

گروه ششم : معذرت بخواه ها

معذرت بخواه ها معمولا کسانی هستند که اعتماد به نفس کمی دارند و هر اتفاقی می افتد را تقصیر خودشان می دانند و به گردن می گیرند.این افراد خودشان باعث سیل شدن خودشان می شوند و به همین دلیل همه منفی ها راجذب می کنند. آنها نمی دانند یا نمی خواهند بپذیرند که معذرت خواستن هم حد دارد.