اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

6 جمله اشتباهی که ورد زبان شده اند

مجموعه : سبک زندگی
6 جمله اشتباهی که ورد زبان شده اند

سعی کنیم با خواندن مطلب زیر نوع گفتارمان را اصلاح کنیم

 

۱_ خدا بد نده!
 
این کلام در برخورد با افراد مریض یا کسانی ک به مشکلی برخورد کرده اند مطرح میگردد،در حالیکه این کلام اهانت به پروردگار است،زیرا خدای تعالی در قرآن فرموده:هیچ خوبی بشما نمیرسد مگر از ناحیه ی خدا و هیچ بدی بشما نمیرسد مگر از ناحیه ی خود شما(و بخاطر اعمال خودتان است)

پس بهتراست بجای این کلام بگو ییم بدنباشی یا بدنبینی

 

 
۲_جوان ناکام!

این اصطلاح‌ عامیانه برای جوانهایی که قبل از ازدواج از دنیا میروند بکار میرود ،درحالیکه ازدواج کام حقیقی یک انسان نیست ک اگر ازدواج نکرد به او بگویند ناکام ،بلکه کام حقیقی انسان رسیدن به مقام بندگی خداست و استفاده ی خوب کردن از عمر و فرصتی ک خدا ب او داده است

 

 
۳_عیسی به دین خودش موسی به دین خودش!
 
این جمله معنای صحیحی ندارد زیرا بین پیامبران خدا، کوچکترین اختلافی نبوده و همه ی انها عقیده ی یکسانی داشتند

 

 
۴_ولش کردی به امان خدا!
 
این حرف کفر آمیز است ،زیرا اگر کسی مال یا فرزند خود را ب امان خدا بسپارد که غمی نیست بهتر است بجای این کلام گفته شود :ولش کردی ب حال خودش.

 

 
۵_انسان جایز الخطاست!
 
این حرف نیز غلط است ،زیرا انسان برای خطا کردن آزاد نیست ،بهتر است بجای این کلام بگوییم :انسان ممکن الخطاست ،یعنی انسان ممکن است خطا کند

 

 
 
۶_ريیس مذهب!
 
یکی از تعابیری ک برای امام صادق استفاده میشود رییس مذهب است ک البته بجهت موقعیت خاصی است ک برای ان امام عزیز پیش آمده‌است ولی در حقیقت ما باید بدانیم ک رییس مذهب ما همه ی چهارده معصوم هستند و این لقب برای امام ششم از ناحیه ی معصومین صادر نشده است