اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

دشمن 73 ساله مایکل جکسون (عکس)

دشمن 73 ساله مایکل جکسون (عکس)

تام اسندن(دادستان(مدعی العموم)) یکی از دشمنان قدیمی مایکل جکسون بود که بار ها او را برای کودک ازاری به میز محاکمه کشاند.

 

دشمن 73 ساله مایکل جکسون (عکس)

 

دشمنی آن دو به قدری با یکدیگر بالا گرفته بود که جکسون در یکی از اهنگ های خود نام او را می اورد.

 

او در سن ۷۳ سالگی در بیمارستانی در سانتا باربارای کالیفرنیا بعد از مبارزه با سرطان جانش را از دست میدهد.

 

دشمن 73 ساله مایکل جکسون (عکس)

 

تصاویراین دادستان کالیفرنیایی یک بار در سال ۱۹۹۳ و بار دیگر ده سال بعد در سال ۲۰۰۳ پرونده کودک ازاری مایکل جکسون را تسلیم دادگاه کرد.

 

دشمن 73 ساله مایکل جکسون (عکس)

 

تصاویربعد از این که در سال ۱۹۹۳ پرونده او بدون اتهام علیه جکسون بسته شد,جکسون نام او را در یکی از اهنگ هایش می اورد و او را مردی سرد خطاب میکند.