قارچی که بزرگتر از یک توپ بسکتبال است (عکس)

قارچی که بزرگتر از یک توپ بسکتبال است (عکس)
 که این قارچ بسیار شک زده شد"اد" و "امی" دلانی، اهل لزلی در میشیگان، در باغچه پشت خانه شان قارچی را بزرگتر از توپ بسکتبال پیدا کردند این قارچ  از نوع کالواتیا گیگانتا بوده و در اروپا و شمال امریکا رشد می کند.
 
قارچی که بزرگتر از یک توپ بسکتبال است (عکس)
 
البته آنها نه یکی، بلکه چند قارچ بزرگ را پیدا کرده و به جاناتان والتون استاد بیولوژی دردانشگاه میشیگان نشان دادند و وی نیز نوع آن را کالواتیا تشخیص داد. به گفته این استاد، قارچ کالواتیا تا 19 کیلوگرم وزن و 5 فوت رشد می یابد.
 
قارچی که بزرگتر از یک توپ بسکتبال است (عکس)
 
خانواده دلانی با دعوت از دوستان، از قارچ های بزرگ صحبت کردند اما کسی باور نکرد تا اینکه موضوع را رسانه ای کرده و روزنامه های محلی به خانه آنها ریختند تا از این قارچ دیدن کنند.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب