اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

سرقت مسلحانه و محترمانه یک پیرمرد از فروشگاه! (عکس)

سرقت مسلحانه و محترمانه یک پیرمرد از فروشگاه! (عکس)

فيلم ضبط شده از يک سوپرمارکت در آمريکا، مودبانه ترين و محترمانه ترين سرقت جهان را به ثبت رسانده است. پيرمرد سارق با احترام کامل و البته با يک اسلحه از صندوق دار خواسته است تا دخل خود را به او بدهد و دليل اين عمل ناپسندش را احتياج عنوان کرده و به صاحب سوپر قول داده است که هرچه زودتر پولش را پس مي آورد.

 

سرقت مسلحانه و محترمانه یک پیرمرد از فروشگاه! (عکس)