اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

دهکده ای که همه در آن صاحب دو قلو می شوند!!

دهکده ای که همه در آن صاحب دو قلو می شوند!!
دهکده‌ای کوچک و دور افتاده در جنوب هند را می‌توان دهکده دوقلوها نامید. در دهکده کودینجی در ایالت کارولای هند صد جفت دوقلو زندگی می‌کنند و هنوز مشخص نیست علت ازدیاد این دوقلو‌ها در دو دهه اخیر در این روستا چه بوده است.
مردم محلی بر این باورند که این رویداد لطف خدا در حق آنان است.
البته در این دهکده عجیب افزون بر دوقلوهای همسان، سه قلوهای همسان نیز دیده می‌شوند.