اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

دختر جوان پس از کتک خوردن از همسرش مشهور شد! (عکس)

دختر جوان پس از کتک خوردن از همسرش مشهور شد! (عکس)

همه با سعی و تلاش و تحمل رنج و سختی های روزگار معروف می شوند اما این خانم با کتک خوردن زیاد معروف شده است.خانم لسی لاند 19 ساله از بس کتک خوردن معروف شد.او شش ماهی بود با “دین کمپبل “22 ساله آشنا شده بود.

دختر جوان پس از کتک خوردن از همسرش مشهور شد! (عکس)

مدتی پس از آشنایی رفتار نامزدش تغییر می نماید تا جایی که او را مورد فحاشی و کتک کاری قرار می دهد و از ناحیه صورت وی را به شدت مجروح می نماید. خانم لسی که جراحات زیادی به صورت وی وارد آمده است می گوید چند ماه پس از آشنایی چنین رفتاری وحشتناک است. وی می افزاید مدت یک سال در نوبت عمل جراحی بیمارستان شهرشان “گریمزبی”بوده است.

دختر جوان پس از کتک خوردن از همسرش مشهور شد! (عکس)

به گزارش ایران ناز: پس از اینکه وی عمل جراحی بینی انجام می دهد و به همراه دوستانش به خیابان می رود دختران و زنان زیادی از وی می پرسند آیا قبلا در کار مدل بوده است یا خیر؟خانم لسی از این سخنان به وجد می آید به طوری که اکنون عزم خود را جزم نموده که در کار مدل فعالیت نماید. اما در کنار مدل بودن وی داستان زندگیش را برای سایر هم سن و سالهای خود تعریف می نماید تا از زندگی سخت او درس عبرت بگیرند