اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اقدام بسیار عجیب و دیوانه وار دختری برای معشوقه خود

اقدام بسیار عجیب و دیوانه وار دختری برای معشوقه خود
عشق یا دیوانگی یا …؟ این مشکل یا پرسش آن دو نفر نیست. آنها بعد ۲۴ ساعت از اولین ملاقاتشان دارند برای عروسی برنامه ریزی می کنند؛ پرسنده این قبیل پرسش ها هم می تواند دنبال هر جوابی که می خواهد، بگردد!
 
خانم روسلان تومانیتز روسی ۲۴ ساعت پس از ملاقات دوستش نام خود را بر صورت او تاتو کرد و بزودی جشن ازدواج برگزار خواهد نمود. لیسیا هم از این که نام شوهر آینده اش بیشتر صورت او را پوشانده ناراضی به نظر نمیرسد. دخترک گفت: این نماد یگانگی ما است. دوست دارم نامش بر تمام وجودم نوشته شود!
 
اقدام بسیار عجیب و دیوانه وار دختری برای معشوقه خود
 
اقدام بسیار عجیب و دیوانه وار دختری برای معشوقه خود