رقاصی این زنان آفریقایی در حضور رئیس جمهور کشور!

رقاصی این زنان آفریقایی در حضور رئیس جمهور کشور!

محمود احمدی نژاد رییس جمهور کشورمان روز گذشته برای سفر به سه کشور آفریقایی عازم بنین شد که زنان این کشور در استقبال از وی به رقاصی و شادی پرداختند.
 

رقاصی این زنان آفریقایی در حضور رئیس جمهور کشور!

 

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب