عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

تمام ترانه هایم… را به تو می دهم

مجموعه : مطالب عاشقانه
تمام ترانه هایم… را به تو می دهم
تمام ترانه هایم ترنم یاد توست و تمام نفسهایم خلاصه در نفسهای توست

ای زلال تر از باران و پاكتر از آیینه به وجود پر مهر تو می بالم

و تو را آنگونه كه میخواهی دوست دارم و می خواهمت عشقم

ای مهربان – پرنده خیالم با یاد تو به اوج آسمانها پر خواهد گشود

و زیبایی ات را به رخ فرشتگان خواهد كشید

تبسمی از تو مرا كافیست كه  از هیچ به همه چیز برسم