تمام ترانه هایم… را به تو می دهم

مجموعه : مطالب عاشقانه
تمام ترانه هایم… را به تو می دهم
تمام ترانه هایم ترنم یاد توست و تمام نفسهایم خلاصه در نفسهای توست

ای زلال تر از باران و پاكتر از آیینه به وجود پر مهر تو می بالم

و تو را آنگونه كه میخواهی دوست دارم و می خواهمت عشقم

ای مهربان – پرنده خیالم با یاد تو به اوج آسمانها پر خواهد گشود

و زیبایی ات را به رخ فرشتگان خواهد كشید

تبسمی از تو مرا كافیست كه  از هیچ به همه چیز برسم

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب