عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

به تنهایی ها و احساسمان…

مجموعه : مطالب عاشقانه
به تنهایی ها و احساسمان…
 به همه چیز عادت می کنیم

به داشته ها و نداشته هایمان…

به دوری ها و دلتنگی هایمان ….

به تنهایی ها و احساسمان…

خیلی طول نمی کشد که جلوی آینه زل بزنی به خودت

و با دیدن چهره ات به خودت بگویی:

اصلا مگر داشتی اش؟!

مگر از اول بود؟!یادت می آید

که بودن و نبودنش مهم باشد…!