عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بلیط هواپیما

بلیط هواپیما

به تنهایی ها و احساسمان…

مجموعه : مطالب عاشقانه
به تنهایی ها و احساسمان…
 به همه چیز عادت می کنیم

به داشته ها و نداشته هایمان…

به دوری ها و دلتنگی هایمان ….

به تنهایی ها و احساسمان…

خیلی طول نمی کشد که جلوی آینه زل بزنی به خودت

و با دیدن چهره ات به خودت بگویی:

اصلا مگر داشتی اش؟!

مگر از اول بود؟!یادت می آید

که بودن و نبودنش مهم باشد…!