عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

همیشه با تو میمونم

مجموعه : مطالب عاشقانه
همیشه با تو میمونم
چقدر این جمله غمگینه

چرا چشمای مات من كسی اینجا نمیبینه

تو از رفتن چه میدونی

تمام وا‍‍ژه ها مردن و پرپر شدن

چه جوری میشدم وقتی برام عكساتو آوردن

چقدر این جمله غمگینه

تموم قصه بازی بود

تموم عشق تو چشماش

بفهمی صحنه سازی بود

تو با احساس من مردی

دیگه اینجا زمستونه

چرا بعد تو من تنهام

كسی اینو نمیدونه

خیانت یعنی تنهایی

همین حالی كه من دارم

همین بغضی كه میبینی

همیشه توصدام دارم

خیانت یعنی باور كن

كه دیگه بر نمی گرده

مرور خاطرات تو منو بیهوده تر كرده

چقدر این جمله غمگینه

تموم قصه بازی بود

تموم عشق تو چشماش

بفهمی صحنه سازی بود

تو با احساس من مردی

دیگه اینجا زمستونه

چرا بعد تو من تنهام

كسی اینو نمیدونه

همیشه با تو میمونم

چقدر این جمله غمگینه

چرا چشمای مات من كسی اینجا نمیبینه

تو از رفتن چه میدونی

تمام وا‍‍ژه ها مردن

چه جوری میشدم وقتی برام عكساتو آوردن