عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

نقاشی های شگفت انگیز روی تنه درخت

نقاشی های شگفت انگیز روی تنه درخت

به گزارش ایران ناز: هنرمندی با استعداد به نام Alison Moritsugu خالق این آثار بسیار زیبا است. او با استفاده از تنه درختان به عنوان بوم نقاشی و به کار گیری مهارت خود در طراحی طبیعت و مناظر ، این آثار شگفت انگیز را پدید آورده است.

 

نقاشی های شگفت انگیز روی تنه درخت

نقاشی های شگفت انگیز روی تنه درخت

نقاشی های شگفت انگیز روی تنه درخت

زیباترین نقاشی های کشیده شده روی تنه درخت

نقاشی های شگفت انگیز روی تنه درخت

نقاشی های شگفت انگیز روی تنه درخت

نقاشی های شگفت انگیز روی تنه درخت

درخت هایی که بوم نقاشی شدند!

نقاشی های شگفت انگیز روی تنه درخت

نقاشی های شگفت انگیز روی تنه درخت