اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس های شگفت انگیز از عجیب ترین انسانهای دنیا

عکس های شگفت انگیز از عجیب ترین انسانهای دنیا
در تصاویر زیر عجیب ترین انسان های دنیا را مشاهده می کنید که رکوردهای منحصر بفرد گینسی را ثبت کرده اند.
 
 عکس های شگفت انگیز از عجیب ترین انسانهای دنیا

بلندترین ناخنهای مرد در جهان

 

بلندترین موی روی گوش

 

دهن گشادترین انسان دنیا

 

بزرگترین دماغ دنیا

 

بلندترین موی دنیا

 

بلندترین ابروها در دنیا

 

بلندترین گوشهای دنیا

 

بزرگترین چشمهای دنیا

 

بزرگترین بازوهای دنیا

 

بزرگترین سر دنیا

 

بزرگترین زبان دنیا

 

بلندترین ریش دنیا

 

بلندترین سبیل دنیا

 

بیشترین خالکوبی دنیا

 

بزرگترین انگشت دنیا