اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

ابتکار جالب دانشجویان برای رفع گرما در خوابگاه (عکس)

ابتکار جالب دانشجویان برای رفع گرما در خوابگاه (عکس)

  در برخی نقاط که درجه گرمی هوا به 50 درجه سانتیگراد می رسد و در این شرایط سخت برخی مکانها از امکانات رفاهی کافی من جمله تهویه هوای سرد برخوردار نیستند دست به تدابیر تازه جهت سرد کردن خود می زنند.

خبر برخی از دانشجویان دانشگاه در این جیز هوای داغ برای در امان ماندن از گرمی هوا دست به ابتکار تازه زده اند.دانشجویان دانشگاه ووهان چین خوابگاه دانشجویی را تبدیل به استخر اب نموده و با قرار دادن بدن خود داخل ان به مطالعه و تحقیق می پردازند.

چهار دانشجوی چینی با قرار دادن استخر پلاستیکی وسط اتاق کوچک انرا پر از اب نموده و درون ان به استراحت و مطالعه می پردازند.

ابتکار جالب دانشجویان برای رفع گرما در خوابگاه (عکس)

ابتکار جالب دانشجویان برای رفع گرما در خوابگاه (عکس)