اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

راه حل جالب خانم معلم برای ساکت کردن دانش آموزان

راه حل جالب خانم معلم برای ساکت کردن دانش آموزان
سرانجام معلم دبیرستانی در آمریکا، راهی مناسب برای حل مشکل شلوغکاری شاگردخود پیدا کرد، اما این راه با اخراج خودش به پایان رسید! به گزارش ایران ناز دبیری که در ایالت اوهایو از حرافی و شلوغکاری دانش آموزش کلافه شده بود با کمک چسب صدایش را خاموش کرد، اما این پایان ماجرا نبود.
 
راه حل جالب خانم معلم برای ساکت کردن دانش آموزان

 
بنا بر این گزارش، مدتی بعد تصویری از آن اتفاق در فیس بوک منتشر شد. هیأت امنای مدرسه رأی به اخراج دبیر ریاضی دبیرستان، خانم ملیسا کنز، دادند و به این صورت، دو طرف معادله حذف شدند!
 
راه حل جالب خانم معلم برای ساکت کردن دانش آموزان