عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

رکورد جهانی و دیدنی فرو كردن سوزن در بدن این زن (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
رکورد جهانی و دیدنی فرو كردن سوزن در بدن این زن (عکس)

به  گزارش ایران ناز: این زن كه استایشا رندال نام دارد تصمیم گرفته برای شكستن ركورد گینس دست به كار احمقانه ای بزند و 3200 سوزن را در بدن خود فرو كند.

 

رکورد جهانی و دیدنی فرو كردن سوزن در بدن این زن (عکس)

رکورد جهانی و دیدنی فرو كردن سوزن در بدن این زن (عکس)

رکورد جهانی و دیدنی فرو كردن سوزن در بدن این زن (عکس)