چنان دل کندم از دنیا که شکلم شکل تنهایست

مجموعه : مطالب عاشقانه
چنان دل کندم از دنیا که شکلم شکل تنهایست
ببین مرگ مرا در خویش که مرگ من تماشایست

مرادر اوج می خواهی تماشا کن تماشا

دروغ این بودم از دیروز مرا امروز حاشا کن

دراین دنیا که حتی ابر نمی گرید به حال من

همه از من گریزانند تو هم بگذر از این تنها

گره افتاده در کارم به خود کرده گرفتارم عشق تورا من چه کنم

به جز در خود فرو رفتن چه راهی پیش رو دارم

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب