چندین سخنان حیرت آور از ارد بزرگ

چندین سخنان حیرت آور از ارد بزرگ
میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد.

اریسون سووت ماردن

 

::::::::::::::::::::

 

ایده های ازلی دریافته از تامل ناب هستند و مایه اساسی و ابدی تمام پدیده های جهان را بازگو می کنند. این ایده ها متناسب با ماده ای که واسطه بازگویی آنها هستند ، جامه نقاشی ، شعر، مجسمه سازی یا موسیقی می پوشند . تنها سرچشمه هنر معرفت بر ایده هاست و تنها هدف آن انتقال این معرفت است.

شوپنهاور

 

::::::::::::::::::::

 

زندگی ، پیشکشی است برای شاد زیستن .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است . اما هربار که یک عمل را تکرار می کنیم ما این نخ را ضخیم تر می کنیم و با تکرار عمل نهایتا این نخ تبدیل به طناب و بلندی می شود که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می پیچد.

اریسون سووت ماردن

 

::::::::::::::::::::

 

فکر خوب معمار و آفریننده است .

دیل کارنگی

 

::::::::::::::::::::

 

شادی و امید روان آدمی را می پرورد گر چه تن رنجور و زخمی باشد .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

اندیشه و تفکر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان بی اندیشه و تفکر به ماده ای بی روح می ماند .

پاسکال

 

::::::::::::::::::::

 

تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم .

ادیسون

 

::::::::::::::::::::

 

پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

افکار افراد متفکر خودبخود می اندیشد .

ارنست دیمنه

 

::::::::::::::::::::

 

بدگمانی میان افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده دم یا به هنگام غروب که نور ظلمت بهم آمیخته است بال فشانی می کند .

بایگون

 

::::::::::::::::::::

 

شادی و بهروزیمان را با ارزش بدانیم ، تن رنجور نیرویی برای ادب و برخورد درست برجایی نمی گذارد .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

تا وقتیکه مرد عروسی نکرده او را غیر کامل می خوانند ، بنابراین معلوم می شود پس از ازدواج کار مرد تمام است .

باب هاپ

 

::::::::::::::::::::

 

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند .

فردوسی خردمند

 

::::::::::::::::::::

 

بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

برای اداره کردن خویش ، از سرت استفاده کن . برای اداره کردن دیگران ، از قلبت.

دالایی لاما

 

::::::::::::::::::::

 

وقتی قلبت بیدار شد و شعله ای از نور شد ، تو معنا و اهمیت زندگی را خواهی شناخت ، و این فیضی عظیم است . و آنگاه سپاسگزاری و حمد طلوع می کند . آنگاه فقط هدیه زندگانی کافی است تا با آن برای همیشه و همیشه راضی و خشنود باشی .

دالایی لاما

 

::::::::::::::::::::

 

بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

همین لحظه حاوی بهشت و دوزخ است . همه اش بستگی به تو دارد . اگر تو خوش باشی ، شاد باشی ، اگر عاشق زندگی باشی و آن را محترم بداری و جشن بگیری . در بهشت هستی ، اگر نتوانی شادمانی کنی ، اگر چنان زنجیرهای سنگینی برپا و دست داشته باشی که نتوانی با آهنگ زندگی به رقص در آیی ، آن وقت در دوزخ به سر می بری .

دالایی لاما

 

::::::::::::::::::::

 

صاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند.

امرسون

 

::::::::::::::::::::

 

باور بدبختی از خود بدبختی دردناکتر است .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

یک زندگی را وقتی می شود با خوشبختی قرین دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبی .

بوسکالیا

 

::::::::::::::::::::

 

اگر پیری پند ده و اگر جوانی پند گیر .

ضرب المثل چینی

 

::::::::::::::::::::

 

اگر غرورت را گم کرده ایی به کوهستان رو ، و اگر از جنگ خسته ایی به دریا .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

خنده، بهترین روح جنگ با زندگی است.

آناتول فرانس

 

::::::::::::::::::::

 

میانه روی و اندازه نگه داشتن کمال طبیعت آدمی است.

کنفسیوس

 

::::::::::::::::::::

 

خودخواهی ، کاشی سادگی روانت را ، خواهد شکست .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

دنیا به امید برپاست و انسان به امید زنده.

علی اکبر دهخدا

 

::::::::::::::::::::

 

مرد نیک، صدای وجدان را می شنود .

ضرب المثل اسپانیایی

 

::::::::::::::::::::

 

در خواب می توانی نیروی روان خویش را بنگری .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

اگر شما دشمن دارید ، بدی او را با خوبی پاداش ندهید ، زیرا این امر موجب شرمساری او می گردد . ولی به او وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما خدمتی انجام داده است .

نیچه

 

::::::::::::::::::::

 

قوی ترین اهرم ها، اراده است.

اسمایلز

 

::::::::::::::::::::

 

نیکی برآیند خرد است ، در دل و روان آدمی .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

کوشش اولین وظیفه انسان است.

گوته

 

::::::::::::::::::::

 

فهمیدن بهتر از دانستن است.

گوستاو لوبن

 

::::::::::::::::::::

 

اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

پول بتی است که همه او را می پرستند ولی این بت معبد ندارد .

روتشیند

 

::::::::::::::::::::

 

آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد .

بزرگمهر

 

::::::::::::::::::::

 

برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد .

اولپن

 

::::::::::::::::::::

 

انسان موفق لاقید نیست وانسان لاقید موفق نیست.

ضرب المثل چینی

 

::::::::::::::::::::

 

اگر کمی چیزهای غیر لازم را بدانی بهتر از این است که هیچ ندانی .

سندکا

 

::::::::::::::::::::

 

پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد .

ارد بزرگ

و سخنان جذابش