عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

طالع بینی جالب نیمکره های مغز

طالع بینی جالب نیمکره های مغز

طالع بینی جالب و سرگرم کننده نیمکره های مغز!

 

نیمکره راست مغز:
کسانی که نیمکره راست مغزشون فعالتر است !

– احساساتی هستید.

“- نتیجه گرا و معنا گرا. (تو مو می بینی و من پیچش مو)

– خیال پرداز و رویایی هستید.

– دنبال معناهای پنهان شده در پشت حرفها و استعاره ها هستید.

– امروز و آینده براتون مهمتره، تا گذشته.

– فیلسوف و مذهب گرا هستید.

– منظور طرف و اصل موضوع را رو هوا می زنید/مهم نیست چجوری یا چی داره میگه.

– به یه سری چیزایی مفروض – معیارها و سنتهایی- معتقدید

– مسایل را می فهمید .

– به متافیزیک و دنیای معنوی معتقدید.

– عملگرا هستید و دنبال اصل قضیه (نه ظاهرش).

– خیال پرداز هستید.

– فقط احتمالات را مطرح می کنید،ولی طرح و برنامه دقیق نمی دهید.

– بیشتر کارهای احساساتی و بدون تعمق انجام میدهید.

– از ریسک کردن نمی هراسید.

 

نیم کره چپ مغز:
کسانی که نیمکره چپ مغزشون فعالتر است !

– منطق گرا هستید.

– وسواسی و منظم هستید و جزییات کار براتون مهمتر از نتیجه و چشم انداز است.

– واقع گرا و علمی می اندیشید.

– کلمات و زبان طرف مقابل براتون مهمترند تا معنای حرفهاش.

– همش به امروز و گذشته فکر می کنید.

– تحلیلی و علمگرا هستید.

– درک و فهم حرفها و کلمات دیگران براتون مهمتر از منظور و اصل مطلب است.

– تحقیق و علم براتون مهمتر از دگماتیسم ،اعتقادات و خرافات است.

– مسایل جدید را می پذیرید.

– دنبال علل مادی،واقعی قضایا هستید، نه تحلیل های متافیزیکی و خیالی.

– ظاهر پسند هستید.

– واقع گرا.

-استراتژیست (برنامه ریز) هستید.

-کارها و برنامه ریزی هاتون حساب شده ، عملگرا و واقع بینانه و دقیق است.

– محافظه کار هستید.

 

حالا شما نیمکره راست مغزتان فعال تر است و یا نیمکره چپ مغزتان؟!!!